Innehållet är fritt att använda med vissa användarbegränsningar, besök våra FAQ för användarvillkor.
Om du klickar på ladda ned/bädda in, bekräftar du att du har läst och accepterar användarvillkoren.
Download

Laddstolparna hänger inte med elbilsökningen

Stockholm -- Elektrifieringen av transportsektorn gick i rekordfart under 2022.Men utbyggnaden av laddstolpar halkar efter.

Under 2022 ökade antalet elbilar på de svenska vägarna med 79 procent till 195 885 stycken, enligt intresseorganisationen Power Circle och statistikdatabasen Elis (Elbilen i Sverige).

Laddbara personbilar – elbilar och laddhybrider – står i dag för 9 procent av personbilsflottan i Sverige, totalt finns 433 018 stycken registrerade.

Den totala ökningen av laddbara bilar var dock mindre än vad intresseorganisationen räknat med i sin prognos för 2022.

"Det beror framför allt på att vi har haft färre registreringar av nya fordon totalt sett än vad vi hade förväntat oss under året", säger Hampus Thuresson, projektledare på Power Circle.

Antalet publika laddstolpar ökar också, men inte i samma takt som de laddbara fordonen. Under förra året ökade antalet laddpunkter med 27 procent till drygt 18 000 stycken.

Hänger den utbyggnaden inte riktigt med?

"Både ja och nej, det är en ganska klurig fråga".

Innehållet är fritt att använda med vissa användarbegränsningar, besök våra <a href="https://ednh.news/sv/faq" target="_blank">FAQ</a> för användarvillkor.<br/>Om du klickar på ladda ned/bädda in, bekräftar du att du har läst och accepterar användarvillkoren.

Antal laddpunkter per svensk kommun, december 2022.

 

Att säga vad som är rätt antal laddpunkter i förhållande till fordon är inte helt enkelt, enligt Hampus Thuresson.

Dels visar Elis statistik antalet publika laddstolpar, men majoriteten av laddningen av elbilar görs hemma. Dels finns olika sätt att mäta hur väl utbyggnaden av laddinfrastruktur möter elbilarnas framfart.

I EU-förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR), som är en del av det stora klimatpaketet “Fit for 55”, har EU-kommissionen exempelvis föreslagit att det ska finnas 1 kW publik laddning per elbil och 0,66 kW per laddhybrid inom EU, säger Thuresson.

"Kollar man på de siffrorna så ligger vi egentligen ganska bra till i nuläget, men när laddbara fordon ökar i allt snabbare takt så behöver utbyggnadstakten av laddinfrastruktur hänga med".

Att aktörer som lägger ut laddinfrastruktur får snabb återkoppling kring marktillstånd och förutsättningar för elnätsanslutning på tilltänkta platser för laddstationer är exempel på saker som kan underlätta utbyggnaden, enligt Thuresson.

"Tillståndsprocesserna för elnätsanslutning, och kanske speciellt för höga effekter till publik laddning, behöver bli snabbare och borde bli mer transparenta kring tid och kostnader".

I Stockholm stad har exempelvis elnätsbolaget Ellevio pekat ut platser där förutsättningarna för laddstationer är goda och hjälpt till med förberedelser och utbyggnad, säger Thuresson.

"Sådana samarbeten hade man kunnat ha på fler platser".

Man ska inte heller stirra sig blind på det nationella antalet laddstolpar, enligt Thuresson. Det är också viktigt var de finns.

"Tillgång på publik laddning behöver finnas regionalt såväl som lokalt för att få en täckningsgrad över hela landet", säger han.

Hur elektrifieringens framfart i fordonsflottan ser ut framåt är inte helt lätt att veta, mycket på grund av de osäkra omvärldsfaktorerna.

"Vi har sett en väldigt stark utveckling de senaste åren samtidigt som det nu är svårt att förutspå hur det kommer att bli nu på kort sikt".

Fakta: Elbilar och laddpunkter