sdl_RD7uxa4-QY-nh.jpg

Beslag av cannabis, amfetamin och kokain i Sverige 2019–2023 , antal kilo per år. Grafik: Anders Humlebo/TT

Svenska tullens narkotikabeslag fördubblades förra året och landade på mer än elva ton.

"Exceptionella beslag", sammanfattar generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Ändå är det bara en bråkdel av flödet som hejdas.

Generaltulldirektören är särskilt nöjd med att fler jättebeslag görs, samtidigt som fler nätverk slås ut. Vad är då orsaken?

"Dels har vi blivit vassare, vi kontrollerar rätt objekt, vi är på rätt ställen. Det andra är tyvärr att det finns en stor marknad för narkotika i Sverige", säger hon.

Tullverket har aldrig tidigare tagit så mycket cannabis som förra året, beslagen var mer än tre gånger större än året före. Amfetaminbeslagen fördubblades och mängden kokain i beslag ökade från 822 kilo till 1,3 ton.

"Det saknar historiskt motstycke", säger Charlotte Svensson.

En tiondel

Trots rekordsiffrorna är det bara en liten andel av det stora flödet in till Sverige som stoppas, konstaterar Per Westberg, chef på Tullverkets kriminalavdelning. Enligt beräkningar som gjorts utifrån information i gängkriminellas krypterade chattar förs det in kanske 100–150 ton om året.

"Det är ju en icke kvalitetssäkrad uppgift. Men skulle vi sätta den i relation till det vi tar så är det ju ungefär tio procent", säger Per Westberg.

Sydsverige är fortsatt den stora inkörsporten för narkotika, men en stor del går vidare norrut i landet och även till Norge och Finland. Beslag har gjorts även längre norrut, exempelvis beslag på över 100 kilo cannabis på gränsen till Norge.

sdlQxxJnpLi3M8-nh.jpg

Beslag av cannabis och cannabisharts i Sverige 2019–2023 , antal kilo per år. Grafik: Anders Humlebo/TT

Färre vapenbeslag

Medan cannabisen kommer i lastbilar har merparten av kokainet skeppats ut från Ecuador och gömts i containrar med frukt och grönt. De flesta stora kokainbeslagen har gjorts i Helsingborgs hamn, men även i Göteborgs hamn gjordes ett större beslag förra året.

För vapen är trenden den motsatta, beslagen blir färre. Smuggling av start- och gasvapen fortgår till Sverige – vapen som köps lagligt i Europa och som lätt kan byggas om till riktiga vapen.

Tullen har tillsammans med polisen startat ett skjutvapencenter som försöker komma åt källorna bakom vapensmugglingen. Centret har varit delaktigt i två internationella utredningar som lett till att två sådana källor i Centraleuropa slagits ut.

Fakta: Förra årets knarkbeslag

Så ökade knarkbeslagen i svenska tullen mellan 2022 och 2023

• Cannabis ökade från 2 285 kilo till 7 187 kilo.

• Amfetamin ökade från 548 kilo till 1 162 kilo.

• Kokain ökade från 822 kilo till 1 303 kilo.

• Heroin ökade från 8,3 kilo till 11,7 kilo.