Stockholm -- Från och med nu är vi åtta miljarder människor på jorden, enligt FN:s beräkningar. På global nivå ser befolkningstillväxten ut att fortsätta i flera decennier till, dock i en avtagande takt. I Sverige har en period av relativt snabb uppgång i befolkningskurvan brutits.

I Sverige tog det hela 35 år att öka från åtta till nio miljoner invånare, vilket skedde under åren 1969–2004.

Sedan tog det bara 13 år att öka från nio till tio miljoner, en gräns som passerades i början av 2017. Sedan dess har vi på mindre än sex år hunnit bli ytterligare en halv miljon fler – vi passerade 10,5 miljoner den 31 augusti i år. Men nu har trenden brutits.

Huvudorsaken både till den snabba uppgången och den pågående utplaningen är invandringen, förklarar Lena Lundkvist, demograf på Statistiska centralbyrån. Under flyktingkrisen 2015–2018 utmärkte sig Sverige tillsammans med Tyskland för sitt stora flyktingmottagande.

De senaste 50 åren har Sverige haft en halv procents befolkningsökning per år, men under 2015–2018 var den uppe i över en procent om året. Sedan tvärvände flyktingpolitiken.

"Vi har en jättelåg nivå nu, särskilt på flyktinginvandringen. Och vi tror inte att den kommer att öka", säger Lena Lundkvist, som utgår från rådande regelverk när prognoserna tas fram.

I sin långtidsprognos förutspår SCB att Sverige passerar 11-miljonerstrecket år 2032 för att år 2070 nästan komma upp till 13 miljoner invånare. Men osäkerheten i en sådan prognos är stor, betonar Lena Lundkvist.

"Vi gör en framskrivning till 2070 och politiken kommer ju att kunna ändras före 2070 åt vilket håll som helst. Och det kan bli en katastrof var som helst i världen som ger en sådan flyktingvåg igen".

Hittills har kriget i Ukraina inte gjort så stort avtryck i den svenska befolkningsstatistiken, dels eftersom färre ukrainare än väntat sökt sig hit och dels eftersom personer som beviljas uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv inte blir folkbokförda här.

sdlSAQ2EyJZKgc-nh.jpg

På global nivå har den årliga befolkningstillväxten sjunkit från den högsta på 2,1 procent mellan 1962 och 1965 till under en procent 2020. Den siffran kan potentiellt falla till omkring 0,5 procent till 2050 på grund av en fortsatt nedgång i födelsetalen, beräknar FN.

Med tanke på den ökade livslängden samt antalet personer i fertil ålder, räknar FN med att befolkningen kommer att fortsätta växa till cirka 8,5 miljarder år 2030, 9,7 miljarder år 2050 och nå en topp på cirka 10,4 miljarder på 2080-talet.

Men alla prognoser bygger på antaganden. Det amerikanska institutet IHME, som använt en annan fertilitetsmodell, har tidigare uppskattat att den globala befolkningen når sin topp 2064, utan att någonsin nå 10 miljarder, och minskar till 8,8 miljarder år 2100.

I länderna söder om Sahara är befolkningsökningen över 2,6 procent per år. Sverige har tidigare gått igenom de faser som nu präglar dagens regioner med snabb befolkningstillväxt, påpekar Lena Lundkvist.

"Först hade vi höga befruktningstal och jättehög dödlighet, så det där tog ut varandra. Sedan började dödligheten minska på grund av bättre kost och bättre mediciner, men barnafödandet var fortfarande på hög nivå och då fick man en kraftig befolkningstillväxt. Det är där många länder i Afrika är nu – dödligheten har minskat men inte barnafödandet".

I nästa fas minskar barnafödandet, vilket för Sveriges del skedde i början av 1900-talet.

"Nu får vi i stället befolkningstillväxt för att man lever längre och längre. Om inte livslängden skulle öka som den gör i Sverige så skulle vi ha en befolkningsminskning, om vi räknar bort migrationen".

I Sverige var medellivslängden 2021 81,2 år för män och 84,8 år för kvinnor. SCB räknar med att den kommer att öka med ungefär 0,1–0,2 procent per år, lite snabbare för männen än för kvinnorna.

År 2040 förutspår SCB att män lever i snitt 84,3 år och kvinnor 86,8 år.

 {
 "excerpt": "Nu är vi åtta miljarder människor på jorden. Sverige bidrar med 10,5 miljoner människor. Men en period av relativt snabb uppgång i befolkningskurvan har brutits till följd av minskad flyktinginvandring.",
 "creationDate": "2022-11-15",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/nu-ar-vi-atta-miljarder-svensk-kurva-bruten/",
 "language": "sv",
 "categories": "Nyheter",
 "media": "Bilder|Grafik",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2022/11/sdlijOApCIsia8-nh-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}