Sveriges statsminister Magdalena Andersson (S) om landets nya åtgärder för att hindra att många blir sjuka i covid-19 och för att minska trycket på sjukvården. "Det blir lite tuffare ett tag nu", säger hon. 

 

Stockholm -- Smittspridningen ökar snabbt och spridningen av den nya virusvarianten omikron bekymrar regeringen. Nya åtgärder kommer att gälla redan från den 23 december. Det gäller bland annat hemarbete för alla som kan. Avboka det stora nyårsfirandet, är uppmaningen.

"Jag vill nu rikta mig till svenska folket: Vi måste nu ta ett gemensamt ansvar och anpassa oss efter den nya verklighet som råder", säger statsminister Magdalena Andersson (S).

Tillsammans med socialminister Lena Hallengren, finansminister Mikael Damberg och Folkhälsomyndighetens chef Karin Tegmark Wisell presenterar hon en rad åtgärder som börjar gälla på torsdag, dagen före julafton.

Alla går ut på att människor ska undvika trängsel. Till exempel blir det återigen krav på minst tio kvadratmeter per person i butiker.

"Syftet är att mellandagsrean inte ska bidra till ökad smittspridning", säger Magdalena Andersson.

På restauranger, nattklubbar och kaféer kommer enbart sittande gäster att tillåtas och det blir krav på en meters avstånd mellan borden.

"Det innebär att det tyvärr inte blir något nattklubbsfestande på nyårsafton eller på hemvändarkvällarna runt om i landet", säger Magdalena Andersson.

"Hemvändarkvällar" kallas partyt som sker när människor återvänder till sina landsortsstäder till jul, och samlar vanligtvis många personer på den lokala krogen eller utestället.

Med de nya reglerna måste gästerna måste även sitta vid samlingar inomhus med fler än 20 personer, som till exempel konserter eller matcher, oavsett om de har vaccinbevis eller inte.

För teatrar, bio, konserter och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar krävs vaccinbevis om det är fler än 500 deltagare. Dessutom finns krav på avstånd mellan sällskapen.

Statsministern uppmanar även människor att ta med sig datorn hem när de går på julledighet. Från och med torsdag ska alla som har möjlighet jobba hemifrån. Ett argument är att mer hemarbete också minskar trängseln i kollektivtrafik och annat för den som inte kan arbeta hemifrån.

Det införs också ett maxtak på 50 personer vid uthyrning av lokaler för privata sammankomster

Från julafton blir det enbart tillåtet med sittande resenärer i långväga kollektivtrafik.

"Platsbokning kommer bli obligatoriskt på flera tåg och och bussresor för att minska risken för trängsel", säger Magdalena Andersson.

Ett annat besked är att regeringen och Folkhälsomyndigheten avråder från deltagande på cuper och läger inomhus fram till den 16 januari.

Socialminister Lena Hallengren (S) om de nya åtgärderna. Hon berättar för TT att hon själv har en son som måste ställa in sitt deltagande på en idrottscup på grund av dessa. 

De nya åtgärderna innebär också att regeringen föreslår flera olika ekonomiska stöd till påverkade företag och branscher.

Idrotten föreslås få 80 miljoner och kulturen 120 miljoner kronor i nya krisstöd.

Regeringen har tidigare aviserat att omställningsstöden till företag och omsättningsstödet till enskilda näringsidkare ska aktiveras för december. Nu meddelar regeringen att stöden även gäller för januari nästa år.

Dessutom föreslås att karenstiden för korttidsstödet tas bort. Det innebär att företag som redan fått korttidsstöd under pandemin kan ansöka igen.

Statliga myndigheter får ett uppdrag att se till att personalen kan arbeta hemma. Det gäller till den sista januari nästa år.

"I övrigt finns det inget slutdatum, men jag tycker det är viktigt att säga att som med alla andra åtgärder under pandemin vill vi inte att de ska vara mer ingripande än nödvändigt, utan de ska vara proportionerliga", säger Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten kommer aktivt att ompröva restriktionerna i takt med att fler vaccineras med en tredje dos, säger Karin Tegmark Wisell.

"Vi kommer att ompröva de här föreskrifterna, som vi nu går fram med och har beslutat, till månadsskiftet januari/februari", säger hon.

Regeringen förbereder för att kunna införa vaccinbevis för fler verksamheter än de som gäller i dag, till exempel på restauranger och gym. Men i rådande smittläge är det inte aktuellt.

sdlyOuiQ5a3HbA-nh.jpg

Antalet personer som testats för covid-19 har under en period ökat. Johan Hallnäs/TT

Åtgärderna möts av både ris och ros.

Centerpartiet och Moderaterna hade hellre sett en större användning av vaccinpass i stället för de nya restriktioner regeringen lägger fram.

"Det hade varit bättre med vaccinpass än generella restriktioner som träffar alla. Dessutom agerar regeringen nu med extremt kort varsel, med stora konsekvenser för många enskilda", säger Camilla Waltersson Grönvall, M:s socialpolitiska talesperson, enligt ett skriftligt uttalande.

Enligt henne måste en modell till som håller över tid "utan tvära kast fram och tillbaka". Sverige bör maximera takten i vaccineringen kombinerat med vaccinpass, enligt M.

Även Centerledaren Annie Lööf pekar på större användning av vaccinpass i stället för nya restriktioner.

"Men har respekt för Folkhälsomyndighetens analys om att det viktigaste nu är dos 3 för att begränsa spridningen och hälsoeffekter", säger hon i en skriftlig kommentar.

"Kapaciteten för ökad testning och smittspårning måste öka i hela landet för att tidigt kunna bryta smittkedjor. Tempot i att ge vaccinationsdos tre behöver öka när vi ser att effekten på andra dosen avtar hos stora delar av de vaccinerade", skriver hon.

Lööf efterlyser också en skyndsam hantering av krisstöden så att de når alla de verksamheter och företag inom kultur, idrott och besöksnäring som drabbas.

Jonas Siljhammar, vd för restaurangbranschens organisation Visita, förklarar att han har förståelse för åtgärderna som införs nu, men att det kommer att bli tufft för alla krogägare som nu laddat för jul och nyår.

"De har sålt biljetter och tagit in personal, när de här kommer med kort varsel", säger Jonas Siljhammar.

Alla i krogbranschen kommer att få känna på begränsningarna, konstaterar han, men de som arrangerar dans och konserter kommer att få det extra tufft.

"Nu kommer ytterligare ett hårt slag i magen på de som redan var värst drabbade", säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Från och med den 23 december gäller vaccinationsbevis och dessutom krav på en meters avstånd mellan besökarna vid arrangemang med mer än 500 deltagare. Sammankomster för 20 till 500 deltagare får enbart ha sittande publik.

Peter Fornstam, vd för biokedjan Svenska Bio och ordförande för Sveriges biografägareförbund, tror inte att åtgärderna innebär några problem.

"Jag talar för alla Sveriges biografägare när jag säger att vi välkomnar vår publik, vi har rutinerna och det här kommer inte att bli något bekymmer. Bara alla har med sig sin legitimation och sitt vaccinpass. För mig var det här goda nyheter", säger han.

Joppe Pihlgren, som är verksamhetschef på Svensk Live, är dock uppgiven.

"Vi tycker att det här är otroligt tråkigt. Det är förstås Folkhälsomyndighetens bedömning och den är säkert relevant och korrekt, men för oss som arrangerar konserter och har haft hopp om att det ska öppna upp är ett stort bakslag, som gör att osäkerheten ökar och planer måste göras om ytterligare en gång", säger han.

Han efterlyser också större riktade stöd än de 120 miljoner kronor som regeringen har aviserat i utökat stöd till kulturen.

"Det blir en mental press på alla och förstås mycket på arrangörer, som hade planerat och behöver planera om, igen och igen och igen. Så länge det är den här osäkerheten går det inte att planera", säger Pihlgren.

Sveriges Museers tillförordnade generalsekreterare Maria B Olofsson varnar för att restriktionerna kommer att kosta för museerna.

"Museerna har under pandemin blivit experter på att hålla öppet på ett smittsäkert sätt. Införandet av publikbegränsningar kommer vi att kunna hantera, men det kräver såklart extra planering och mer personal, vilket påverkar ekonomin", säger Olofsson enligt ett pressmeddelande.

sdlkpKDTMHGiUU-nh.jpg

Statsminister Magdalena Andersson och  finansminister Mikael Damberg under regeringens pressträff  om nya åtgärder kopplade till coronapandemin.
Foto: Anders Wiklund/TT

Folkets hus och parker uttrycker oro för att arrangörer hamnar i kläm och pekar särskilt på dansbandsbranschen:

"Både arrangörer och dansband går redan på knäna. Det här innebär i praktiken ett näringsförbud för en bransch som hittills ramlat mellan stolarna för krisstöden och ställts utan skydd, med en dramatisk ökad risk för konkurser som följd. Här är läget mycket akut, och förutsätter omedelbara insatser", säger vd:n Calle Nathanson i ett pressmeddelande.

Föreningen Sveriges producenter och privatteatrar menar att evenemangsbranschen står på randen till avgrunden i och med införandet av nya restriktioner.

"Vi kan inte se dagens besked som någonting annat än att vår verksamhet bör klassas som nedstängd med grund i pandemilagen. Nu behövs en krisfond akut för att rädda kultur- och evenemangsbranschen", uppger föreningen.

Nya virusåtgärder: Det här gäller

Nya åtgärder sätts in den 23 december för att dämpa smittspridningen. I mitten av januari bedömer Folkhälsomyndigheten en topp för antalet fall av covid-19.Det här behöver svenskar förhålla sig till.

Allmänheten bör:

Undvika miljöer med trängsel.

Arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.

Det här gäller för olika sammanhang:

På mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter måste varje person ha ett utrymme på tio kvadratmeter.

Cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning avråds. Matcher, träningar, övningar, föreställningar och tävlingar kan fortgå.

Vid utbildningar för vuxna rekommenderas att trängsel och stora samlingar ska undvikas. Undervisning på plats är fortsatt huvudregeln, men distans kan användas för att glesa ut i undervisningslokalerna.

På serveringsställen tillåts bara sittande sällskap och krav på avstånd införs.

Endast sittande gäster vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 20 personer. Detta oavsett vaccinationsbevis.

Utan vaccinationsbevis krävs avstånd mellan sällskapen. Sällskapen får inte vara större än åtta personer och det totala deltagarantalet får inte överstiga 500 personer.

Vid tillställningar med fler än 500 gäster ställs krav på vaccinationsbevis, avstånd mellan sällskap och som mest åtta personer per sällskap.

Folkhälsomyndigheten har bett regeringen att fatta beslut om möjligheten att införa följande:

Tillåta som mest 50 personer vid privata sammankomster i en hyrd lokal.

Endast sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.

Krav på negativt covidtest som tagits inom 48 timmar för utländska medborgare från 12 års ålder som reser in i Sverige.

Sedan den 8 december gäller följande smittskyddsåtgärder:

Undvik om möjligt kollektivtrafiken när det råder trängsel där. Använd munskydd om du inte kan undvika.

Arbetsgivare rekommenderas att:

Underlätta för anställda att vaccinera sig och informera om att stanna hemma vid symtom.

Möjliggöra avstånd i fikarum, mötesrum och omklädningsrum och undvika större samlingar inomhus.

Möjliggöra hemarbete i viss utsträckning.

Serveringsställen ska skapa förutsättningar för att undvika trängsel genom att till exempel begränsa antalet gäster, möblera om, markera avstånd på golvet eller använda nummerlappssystem.

 {
 "excerpt": "Smittspridningen ökar snabbt och omikron bekymrar den svenska regeringen som just innan jul inför nya åtgärder. Det gäller bland annat hemarbete, inställda idrottsläger och nyårsfiranden. ",
 "creationDate": "2021-12-22",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/nya-restriktioner-moter-svenskarna-infor-julen-det-blir-lite-tuffare-ett-tag-nu/",
 "language": "sv",
 "categories": "Coronavirus|Nyheter",
 "media": "Bilder|Grafik|Videor",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2021/12/sdlzhLaiLKqi_U-nh-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}