Den nye statsministern Ulf Kristersson stuvar om i departementen inrättar ett särskilt råd som arbetar mot gängkriminalitet, skrotar den feministisk utrikespolitiken och ska arbeta för kraftig minskad invandring.

Stockholm -- Sveriges nya statsminister Ulf Kristersson (M) säger att regeringen ska lösa Sveriges stora problem. Brott och energi är två tunga frågor.

"Jag kommer bilda en regering för alla som bor här", säger Kristersson.

I valet gav väljarna samarbetspartierna mandat att ta Sverige på ny kurs och ta itu med de stora samhällsförändringarna, säger Kristersson.

"Förändring var nödvändig, förändring är nu möjlig", inleder den nya statsministern sin regeringsförklaring.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ingår i regeringen med Sverigedemokraterna som samarbetsparti. De fyra partierna har majoritet i riksdagen med en mycket liten marginal.

"Samarbetet lägger grunden för att långsiktigt lösa Sveriges stora samhällsproblem", säger Kristersson.

Sverige står i flera parallella kriser och Moderatledaren nämner främst brottsligheten och att staten ska ta tillbaka kontrollen. Inget annat land i Europa har haft samma våldsutveckling som Sverige, framhåller han.

Hittills i år har 53 personer skjutits ihjäl.

"Kriminaliteten är nu systemhotande, den skadar det förtroende och den tillit som det svenska samhället vilar på, och är ett större hot mot samhällskontraktet än vad någon nu aktiv svensk politiker upplevt".

"Mitt budskap är rätt kärvt, det är ett mycket tufft läge som kan bli sämre. Men vi i Sverige har löst problem förr och vi kan göra det igen. Regeringen kommer att genomföra en fullständig översyn av strafflagstiftningen. Fokus skiftar från gärningsmannen till brottsoffret och straffen ska genomgående spegla brottets allvar", säger Kristersson.

Bland annat ska en ny påföljd, förvaringsdom, införas. Straffrabatten för myndiga ska avskaffas, liksom dagens form av mängdrabatt.

Ett samlat råd mot grov organiserad brottslighet ska inrättas på justitiedepartementet som ska snabbutreda "danska insatser mot svenska brott".

Kristersson återkommer till att han som statsminister vill leda Sverige från ett delat land, till ett enat land.

"Jag kommer bilda en regering för alla som bor här".

sdleVwtfgsxI2Y-nh.jpg

Tillträdande statsminister Ulf Kristersson (M), Johan Pehrson (L), arbetsmarknads- och
integrationsminister, och Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister lämnar Riksplan för att promenera till Kungliga slottet för skifteskonselj med Kung Carl Gustaf.
Foto: Christine Olsson/TT

Att miljödepartementet upphör för att i stället ingå i det nya klimat- och näringslivsdepartement har väckt ramaskri inom den gröna oppositionen

"Vi har ett klimat-, energi-, och näringslivsdepartement. Vi tycker att klimatfrågan börjar och slutar med energifrågan. Energipolitiken är en underskattad del av miljöpolitiken", säger statsminister Ulf Kristersson.

Sverige måste också ta sig igenom en lågkonjunktur samtidigt som människor utsätts för extrema energi- och bränslepriser, enligt Kristersson.

Han lovar ett högkostnadsskydd mot elpriser och åtgärder för att sänka drivmedelspriserna men säger inte när det ska ske. Samtidigt ska åtgärder vidtas för att minska energianvändningen i syfte att minska risken för oplanerade avbrott.

En stor del av den nya regeringens energipolitik stavas kärnkraft och det energipolitiska målet ändras från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt.

"Förutsättningarna för att behålla, utveckla och bygga ut svensk kärnkraft förbättras radikalt", säger Kristersson.

Förbuden i miljöbalken mot nya kärnreaktorer på nya platser och förbuden mot fler än tio reaktorer samtidigt i drift tas bort.

Sedan ska reduktionsplikten sänkas till EU:s lägstanivå den 1 januari 2024 och gälla hela mandatperioden.

Kristersson lovar också att föra en ekonomisk politik som inte driver på inflationen.

"Sverige ska inte hamna i en pris- och lönespiral".

Samtidigt står Sverige inför de största utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska prövningarna i modern tid, säger han. I frågan om Sveriges inträde i Nato, lovar den nya statsministern att samarbeta med Socialdemokraterna.

Sveriges försvar ska nå Natostandard och rustas upp till motsvarande två procent av BNP, "så snart som möjligt men senast 2026", enligt regeringsförklaringen. Tidigare har de fyra högerpartierna drivit att målet ska nås 2025. Försvarsmakten har föreslagit 2028.

Sverige måste samtidigt ge mesta möjliga stöd till Ukraina. Detta inkluderar överföring av mer kvalificerade vapensystem.

Sveriges-regering.jpg

Så här ser Sveriges nya regering ut:

Regeringen Ulf Kristersson har 23 statsråd varav tolv moderater, sex kristdemokrater och fem liberaler.

Statsminister: Ulf Kristersson (M). Partiledare för Moderaterna sedan 2017.

EU-minister: Jessica Roswall (M). Tidigare Moderaternas Europapolitiska talesperson.

Arbetsmarknad- och integrationsminister: Johan Pehrson (L). Liberalernas partiledare sedan april i år då han efterträdde Nyamko Sabuni.

Jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister: Paulina Brandberg (L). Rättspolitisk expert för Liberalerna sedan juli 2022.

Finansminister: Elisabeth Svantesson (M). Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson sedan 2017.

Civilminister: Erik Slottner (KD). Gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stad, ledamot i kommunfullmäktige och äldre- och trygghetsborgarråd sedan 2018.

Finansmarknadsminister: Niklas Wykman (M). Riksdagsledamot sedan 2014. Har varit skattepolitisk talesperson för Moderaterna.

Försvarsminister: Pål Jonson (M). Sedan 2019 försvarspolitisk talesperson och ordförande för försvarsutskottet.

Civilförsvarsminister: Carl-Oskar Bohlin (M). Har varit ordförande i riksdagens näringsutskott och Moderaternas talesperson i närings- och energipolitiska frågor.

Justitieminister: Gunnar Strömmer (M). Tills nyss partisekreterare i Moderaterna.

Migrationsminister: Maria Malmer Stenergard (M). Sedan 2019 ordförande i socialförsäkringsutskottet och har även varit migrations- och socialförsäkringspolitisk talesperson i Moderaterna.

Energi- och näringsminister samt vice statsminister: Ebba Busch (KD). Kristdemokraternas partiledare sedan 2015.

Klimat- och miljöminister: Romina Pourmokhtari (L). Tidigare ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Valdes in som riksdagsledamot i valet 2022.

Kulturminister: Parisa Liljestrand (M). Kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna kommun sedan 2018.

Landsbygdsminister: Peter Kullgren (KD). Partisekreterare för Kristdemokraterna sedan 2018.

Infrastruktur- och bostadsminister: Andreas Carlson (KD). Har sedan 2018 varit partiets rättspolitiska talesperson.

Socialminister: Jakob Forssmed (KD). Partiets ekonomisk-politiska talesperson.

Sjukvårdsminister: Acko Ankarberg Johansson (KD). Ordförande i socialutskottet sedan 2018.

Socialtjänstminister: Camilla Waltersson Grönwall (M). Moderaternas socialpolitiska talesperson.

Äldre- och socialförsäkringsminister: Anna Tenje (M). Kommunstyrelsens ordförande i Växjö sedan 2017 och ledamot i partistyrelsen.

Utbildningsminister: Mats Persson (L). Ekonomisk- politisk talesperson för Liberalerna.

Skolminister: Lotta Edholm (L). Skolborgarråd i Stockholms stad 2018-2020.

Utrikesminister: Tobias Billström (M). Moderaternas gruppledare i riksdagen.

Bistånds- och utrikeshandelsminister: Johan Forssell (M). Partiets rättspolitiske talesperson.

 {
 "excerpt": "Sverige har nu en ny regering på plats med Ulf Kristersson (M) som statsminister. Han säger att regeringen ska lösa Sveriges stora problem. Brott och energi är två tunga frågor.",
 "creationDate": "2022-10-19",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/nye-statsministern-ska-losa-sveriges-stora-problem/",
 "language": "sv",
 "categories": "Nyheter|Val",
 "media": "Bilder|Grafik|Videor",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2022/10/sdlE1FTqRUr_VM-nh.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}