Stockholm -  I nästan halva Europa varnas det för torka. Skördar bränns i solen, leveranser uteblir då flodvattnet står för lågt och elproduktionen påverkas då kärnkraftverk inte kan kylas ner och vattenverk inte fungerar.

"Det vi ser nu slår redan rekord. Problemet är att vi har fortsatt uppvärmning", säger vatten- och klimatforskare Lan Wang-Erlandsson.

Resterna av ett krigsfartyg som användes av nazisterna under andra världskriget är åter synligt i Donau i Serbien. Torkan, som kallas den värsta i Europa på 500 år, har blottlagt vraket, som vilar på flodens botten.

Det är bara en i raden av bilder som visar hur stora delar av Europa lamslagits av extremvärme och lite nederbörd. Storbritannien har upplevt den torraste sommaren sedan 1935. Grekland, Spanien och Italien har plågats av bränder. I Frankrike har kärnkraftverk skalat ned verksamheten, då floden Loires vatten inte kunnat kyla ned dem och vattenkraftverk påverkats. I Tyskland har leveranserna på floden Rhen minskat, och hotas stoppas helt, då vattennivån sjunkit till kritiska nivåer.

"Det vi ser nu slår redan rekord. Problemet är att vi har fortsatt uppvärmning. Även om vi klarar 1,5 graders uppvärmning så kommer vi fortsätta att se en ökning av de här extremhändelserna. Och den 3-gradersvärld vi är på väg mot är mycket värre", säger Lan Wang-Erlandsson, forskare på Stockholm Resilience Center, Stockholms Universitet.

En orsak som forskare pekar på är de smältande isarna i Arktis, som påverkar jetströmmarna – som i sin tur får vindarna som för vädret med sig att stagnera. Värmen, eller kraftiga regn, ligger då kvar över vissa områden i stället för att förflytta sig och extremvädret koncentreras.

I nästan halva Europa varnar man för torka och i en färsk EU-rapport spås sommarskörden bli ännu sämre än tidigare befarat, på grund av torkan i marken och att floderna påverkats sedan i maj. Värst drabbat är majs, sojabönor och solrosor.

"När det inte ens kommer vatten i floderna går det inte att bevattna och man måste kanske skifta till andra typer av grödor", säger Lan Wang-Erlandsson.

"Torka drabbar ju verkligen jordbrukssektorn hårdast. Det får effekter på samhället i stort när en så stor sektor drabbas så hårt, och det mänskliga lidande det innebär".

Trots att rapport efter rapport varnar för ökat extremväder och högre temperaturer har Europas värmebölja slagit många med häpnad, enligt Wang-Erlandsson.

"Det finns en viss överraskning och förvåning över att det sker. Det finns helt klart brister i hur vi kan tillgodogöra oss den här informationen."

sdl519VLtl80ds-nh-1.jpg

Hon jämför med de förödande översvämningarna i Tyskland förra sommaren, som kom som en chock för såväl beslutsfattare som befolkningen, trots prognoser och varningar.

En kritik som framfördes då var att man inte tog till sig den kunskap som fanns.

"Man kanske inte trodde att det var möjligt att få så mycket regn på så kort tid. Det är svårt att se det framför sig".

Temperaturförändringen i Europa går fortare än genomsnittet för medeltemperaturökningar. Och det är inte bara Europa som lidit under hettan i sommar. Kina genomlever just nu den värsta värmeböljan som någonsin dokumenterats, och Nordamerika och Indien har också drabbats hårt.

"Det är ett problem att vi har torka simultant i flera områden. Att vi har extremhändelser samtidigt i flera världsdelar gör att man inte kan importera bort problemet".

"Man kan inte dämpa sårbarheten genom att förlita sig på att det går att lösa med samarbeten med andra utanför sin egen världsdel", säger Lan Wang-Erlandsson.

Fakta: Torkan i Europa

47 procent av EU:s yta hotas av torka.

Sommarskördarna väntas bli mindre i flera länder. Bland de värst drabbade är Spanien, Frankrike, Ungern, Rumänien, Slovenien, Kroatien och norra Italien som under lång tid dessutom påverkats av mindre regn än vanligt.

I flera länder har vattenanvändningen begränsats eller ransonerats.

I floder som Po, Rhen, Loire, Donau, Guadiana och Themsen har vattennivån sjunkit och i östra Medelhavet, där temperaturen stadigt ligger över 31 grader, plågas djuren i vattnet av "marina värmeböljor".

Detta enligt EU-kommissionens observatorium för torka (EDO) och kommissionens forskningscenter (JRC) med flera.

 {
 "excerpt": "I nästan halva Europa varnas det för torka. Skördar bränns i solen och flodvattnet står för lågt. \"Det vi ser nu slår redan rekord. Problemet är att vi har fortsatt uppvärmning\", säger vatten- och klimatforskare Lan Wang-Erlandsson.",
 "creationDate": "2022-08-30",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/rekordtorka-i-europa-pa-vag-mot-mycket-varre/",
 "language": "sv",
 "categories": "Klimatförändring|Nyheter",
 "media": "Bilder|Grafik",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2022/08/sdl14sC8Uqxth0-nh-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}