Den skenande smittan gör att regeringen nu inför nya coronarestriktioner "under en tid"..Stockholm -- Smittan rusar till rekordnivåer och nu införs nya restriktioner. Bland annat ska krogar och restauranger med serveringstillstånd stängas senast klockan 23.

"Det är utan tvekan så att läget har förvärrats. Smittspridningen i Sverige befinner sig på historiskt höga nivåer", säger statsminister Magdalena Andersson (S) vid en pressträff.

Nya smittskyddsåtgärder träder ikraft från den 12 januari vilket bland annat innebär att alla som kan arbeta hemifrån ska göra det. Restauranger och krogar med serveringstillstånd ska stängas senast klockan 23 och vuxna uppmanas att begränsa sina nära kontakter inomhus, till exempel genom att avstå från större middagar och fester.

Regeringen förlänger även avrådan från deltagande i cuper och läger inomhus och smittskyddsåtgärder inom långväga kollektivtrafiken. För mässor med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis.

"De (åtgärderna) är tillfälliga. Både regeringen och myndigheter kommer att bedöma behovet av åtgärderna löpande", säger Andersson.

Folkhälsomyndigheten har också lämnat in en hemställan till regeringen om att taket för privata sammankomster i hyrda lokaler ska sänkas till max 20 deltagare. Vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus vill Folkhälsomyndigheten se ett maxtak på 500 personer, även med vaccinbevis.

Socialminister Lena Hallengren (S) pekar på att läget har förvärrats i sjukvården:

"Andelen patienter på landets sjukhus har den senaste veckan ökat med nästan 40 procent", säger hon.

Hon understryker:

"Alla som kan ska arbeta hemifrån", säger Hallengren.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell lyfter också den ökande belastningen på sjukvården:

"Sammantaget kan vi konstatera att hälso- och sjukvården och omsorgen står inför ett ansträngt läge de kommande veckorna", säger hon.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell säger att smittspridningen i Sverige ökat under jul- och nyårshelgen.

"Omikron har tagit över i Sverige".

Läget är osäkert, konstaterar hon, men bedömningen är att smittspridningen kommer att vara hög de närmaste veckorna. Smittotoppen kan bli mer långvarig än vad man tidigare förutspått.

"Tittar man på utvecklingen i många andra länder och att omikron bryter igenom smitta på ett helt annat sätt bedömer vi att det kan bli en längre topp än vad som vi har i våra scenarier", säger Karin Tegmark Wisell.

Hon betonar att vaccinet däremot är väldigt effektivt mot allvarlig sjukdom och död, även vid två doser. Det ger ytterligare skydd vid en tredje dos.

"Även mot omikron har man ett gott skydd mot svår sjukdom", säger hon.

sdlSHUgKMLlUUA-nh.jpg

Statsminister Magdalena Andersson (S) presenterar på en pressträff i Rosenbad  nya restriktioner för att förhindra spridning av covid-19.
Foto: Marko Säävälä/TT

De nya coronarestriktionerna innebär dystra besked för en redan krisdrabbad kulturbransch.

"Det kommer inte att gå. Jag tror att vi dessvärre blir tvungna att stänga", säger Johan von der Lancken, producent på Oscarsteatern.

Bland annat begränsas publiktaket till 500 personer, även med vaccinationsbevis. Exakt när det börjar gälla är osäkert då beslutet kräver en förordningsändring, men åtgärden är planerad, enligt statsminister Magdalena Andersson.

Från och med den 12 januari begränsas dessutom maxtaket för allmänna sammankomster utan vaccinationsbevis till 50 personer. När det gäller evenemang med 20 personer eller fler ska publiken vara sittande, uppdelade i max åtta personer per sällskap, och med en meters avstånd mellan varje grupp.

Johan von der Lancken säger att teatern kan ta in cirka 250 personer med enmeters-regeln, vilket blir förödande för verksamheten.

"Redan nu spelar vi för bara 500 och räknar iskallt med att regeringen ska gå in eftersom det är förlustaffär för oss. Nu halverar vi det som redan är en förlustaffär. Det kommer inte att gå. Jag tror att vi dessvärre blir tvungna att stänga".

Han fortsätter:

"Det skulle kosta oss en halv miljon per föreställning och sådana pengar har vi inte efter två år med pandemi. Jag måste prata med mina kollegor men det låter tyvärr som att vi måste stänga igen".

Peter Fornstam, vd för biokedjan Svenska Bio och ordförande för Sveriges biografägareförbund, tycker att beskedet känns som att "vara tillbaka på ruta ett". Speciellt enmeters-regeln är problematisk då det medför ett kapacitetstapp på 30-40 procent.

"Det är ett jättebekymmer, inte minst för att enmetersregeln tolkas lite olika i olika regioner", säger han och fortsätter:

"Det är väldigt korta bollar nu, jag har en känsla av att vi kommer att få rycka en del filmer från repertoaren för att skapa kapacitet".

Helena Eklund, marknadsdirektör på Filmstaden är förvånad över att beskedet lämnas med så kort varsel.

"Vi släpper ju biljetter med framförhållning. Det här ställer till det i de stora salongerna som visar attraktiva filmer där vi redan har sålda biljetter. Det blir en utmaning men att vi jobbar på att lösa det på bästa sätt för våra gäster", säger hon.

Joppe Pihlgren, verksamhetsledare för Svensk Live, vill se mer stöd till kulturen, efter de nya restriktionerna.

"En förutsättning för att vi ska klara oss är att man fortsätter med stöd. Det vore dumt att inte göra det för i så fall blir alla stödpengar hittills bortkastade".

De nya restriktionerna innebär att flera artister kan tvingas ställa in och skjuta upp sina kommande turnéer – igen.

"Det är ett oerhört tufft läge och många av våra medlemmar är slitna av att vänta på att kunna köra, så har man flyttat grejer tre gånger och måste nu flytta en fjärde gång. Ekonomiskt kanske det inte går heller", säger Joppe Pihlgren.

sdlUUX8b6iHgsw-nh.jpg

Ett publiktak på 500 personer kommer också tillbaka i svensk idrott.

Det innebär ännu en smäll för högsta ishockeyligan SHL, vars säsong redan komprimerats och sargats på grund av pandemin i kombination med ett stundande OS.

De nuvarande restriktionerna, med riktlinjer kring vaccinationspass, maxantal per sällskap och avstånd, infördes med ett par dagars varsel innan jul. En administrativ mardröm för hockeylagen, med tanke på de då stundande ledigheterna och att klubbarna är beroende av ideella krafter.

Pandemin har de senaste veckorna slagit hårt mot ligan. Flera matcher har skjutits upp på grund av smitta i klubbarna, samtidigt som en del spelare snart förväntas släppas iväg till OS och i samband med det tvingas anpassa sig efter olika restriktioner och isoleringskrav.

En sargad och komprimerad serie återstår – och nu innebär maxtaket att många av klubbarna dessutom blir av med majoriteten av sin publik.

"Spelschemat blir hårt ändå, med match nästan varannan dag, men nu också utan publik", säger Malmös sportchef Patrik Sylvegård och fortsätter:

"Vi har kunnat ta in 3 000 personer på ett smittsäkert sätt. Det här blir konstigt för oss, att ta in 500 personer i en arena med 400 toaletter och en kapacitet på 13 000 personer. Det känns inte rättvist".

Han efterlyser nya ekonomiska stöd nu när stora delar av publikintäkterna åter uteblir.

Patrik Sylvegård säger att det bara är att acceptera de nya restriktionerna, även om det bär emot.

"Vi måste ta vårt samhällsansvar, men jag tycker att vi gör det i vår arena med alla anpassningar som gjorts. De nya restriktionerna känns som att regeringen gjorde det enkelt för sig, men det är som det är", säger Sylvegård.

Fakta: Nya råd och rekommendationer

Nya råd och rekommendationer som gäller från den 12 januari:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus: Vid arrangemang med fler än 20 deltagare tillåts endast sittande deltagare och sällskap på max åtta personer. Det ska vara minst en meter mellan sällskapen.

Undantag gäller däremot för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis.

Mässor: För mässor med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis. Det måste också finnas en yta på minst tio kvadratmeter per person.

Serveringsställen: Måste stänga senast klockan 23.00. Max åtta personer per sällskap och en meter måste finnas mellan sällskapen och endast sittande gäster tillåts.

Vuxna personer: Alla vuxna bör begränsa antalet nära kontakter inomhus och avstå från större middagar, fester och liknande sociala sammanhang. De tidigare allmänna råden om hemarbete, att undvika trängsel, hålla avstånd och att resa vid andra tider än rusningstrafik står fast.

Cuper och läger inomhus: Avrådan förlängs till den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.

Vuxenutbildningar och lärosäten: Rekommendationen om att delvis bedriva distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna utvecklas, men det ska däremot inte gälla som heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, bör genomföras på plats med smittskyddsåtgärder.

Åtgärderna bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var fjortonde dag.

Detta gäller sedan tidigare:

Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.

Alla bör arbeta hemifrån om det är möjligt. Endast arbetstagare som måste vara på plats ska vara det.

Endast sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.

Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte är möjligt att hålla avstånd.

Krav på minst tio kvadratmeter per person och att undvika trängsel vid handelsplatser.

För kultur- och fritidsverksamheter gäller krav på tio kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Ett undantag gäller för verksamheter som riktar sig till enbart barn och unga, som träningar och tävlingar.

Närundervisning för grundskola och andra obligatoriska skolformer, gymnasieskola och gymnasiesärskola är huvudprincipen. Smittskyddsåtgärder bör däremot vidtas, som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika stora grupper inomhus och att undvika att blanda klasser.

 {
 "excerpt": "Coronasmittan rusar till rekordnivåer i Sverige och nu införs nya restriktioner. Bland annat ska krogar stängas senast klockan 23. I sport- och kulturvärlden införs ett publiktak på 500 personer och en meter mellan sällskapen.",
 "creationDate": "2022-01-11",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/smittspridningen-i-sverige-befinner-sig-pa-historiskt-hoga-nivaer/",
 "language": "sv",
 "categories": "Coronavirus|Nyheter",
 "media": "Bilder|Grafik|Videor",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2022/01/sdlzURR9hnyntc-nh-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}