Stockholm -- Betydligt fler vindkraftsbyggen är på gång, och branschen lyfter nu prognosen. Just nu är södra Sverige hetast."Man får bättre betalt där", säger Daniel Kulin, analytiker på Svensk Vindenergi.

Under 2024 når vindkraften ungefär samma nivå som kärnkraften i elproduktion, drygt 49 terawattimmar (TWh), enligt den nya prognosen som baseras på faktiska investeringsbeslut. Svensk Vindenergi konstaterar i sin halvårsrapport att det hittills i år har tagits investeringsbeslut i ny vindkraft motsvarande 15 miljarder kronor.

"Det fortsätter att investeras i vindkraft. Sverige står för ungefär hälften av alla investeringar i Norden och Baltikum", säger Daniel Kulin och pekar bland annat på de fossilfria industrisatsningar i norr, stål och batterier, som en faktor som drar till sig vindkraftsbyggare i betydligt högre utsträckning än i vår närmaste omvärld.

Tidigare har merparten av investeringarna lagts i norra Sverige, eller mellersta delen av landet. Under andra kvartalet avser alla bindande nya kontrakt södra Sverige.

Jättebra, tycker Daniel Kulin. Det är där energin behövs som mest. Orsaken är de högre elpriserna i syd, något som lär bestå en tid som en effekt av obalanserna mellan syd och norr där elöverföringen hindras av flaskhalsar i bristfälliga nät.

"Man får bättre betalt, alla söker projekt i södra Sverige", säger Kulin.

[btx_image image_id="142775" link="/" position="center"][/btx_image]

Men vad som händer med vindkraftsutbyggnaden på lite längre sikt är osäkrare. De nya tillstånden är relativt få. Å andra sidan finns tecken på fler projekt som drar i gång, med oklar utgång då kommuner, restriktioner i elnäten och Försvarsmakten ofta sätter stopp eller försvårar, enligt Svensk Vindenergi.Även Energimyndigheten har släppt en färsk prognos över all elproduktion och förväntad elanvändning. Slutsatsen är att det byggs mer än vad användningen samtidigt väntas öka, åtminstone på kortare sikt, 3–4 år. Det gör att exporten kommer att öka.

Fakta: Kraftig ökning av vindkraften

I början av 2021 fanns 4 359 vindturbiner i drift. Mot slutet av året bedöms den siffran ha stigit till 4 967.

I fjol uppgick den totala elproduktionen till 27,5 TWh, som då var ett onormalt blåsigt år.

Uppskattad vindkraftsproduktion i år: 29,4 TWh.

Prognos 2024: 49,2 TWh.

Uppskattad total svensk elproduktion 2024: 184 TWh, enligt Energimyndigheten.

 {
 "excerpt": "Betydligt fler vindkraftsbyggen är på gång, och branschen lyfter nu prognosen. Just nu är södra Sverige hetast.",
 "creationDate": "2021-07-01",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/vindkraftsbyggare-lockas-av-hogre-priser/",
 "language": "sv",
 "categories": "Energi",
 "media": "Bilder|Grafik",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2021/07/sdlpQnqwTBWPyI-nh-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}