Antalet feta personer i världen har passerat en miljard, visar en global kartläggning. Mest ökar fetman bland barn och tonåringar.

Och svenska barn och ungdomar ligger över det globala snittet när det gäller fetma.

Av världens åtta miljarder människor uppskattas alltså en miljard leva med kraftig övervikt, det vill säga fetma eller obesitas. Antalet har flerdubblats på bara några decennier, enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Mest dramatisk är utvecklingen bland barn och ungdomar. År 1990 bedömdes 31 miljoner av världens alla unga vara feta. Enligt studien hade antalet stigit till nära 160 miljoner år 2022.

Det motsvarar en ökning bland flickorna från 1,7 procent till 6,9 procent och en ökning bland pojkarna från 2,1 till 9,3 procent.

Svenska barn och ungdomar ligger över detta globala snitt, med fetma bland 7,8 procent av flickorna och 12,3 procent bland pojkarna år 2022.

sdlavDecDFJwiY-nh.jpg

Andel med BMI över 30 i Sverige. Grafik: Anna-Lena Lindqvist/TT

Epidemi bland barn

"Det är mycket oroande att fetmaepidemin, som var uppenbar bland vuxna i stora delar av världen 1990, nu visar sig bland barn och ungdomar i skolåldern", säger Majid Ezzati, professor vid Imperial College London och en av de ansvariga för studien, i ett pressmeddelande från The Lancet.

Av de 197 länder/regioner som ingår i studien hör öarna Niue, Tonga, Cooköarna och American Samoa till dem med högst andel invånare – både unga och vuxna – med fetma. USA har också relativt hög andel invånare med obesitas. Sverige utmärker sig inte, utan ligger i samma härad som exempelvis Danmark, vad gäller vuxna, och Österrike, vad gäller barn.

Väger för lite

Men det hör naturligtvis till bilden att många människor drabbas av undervikt, inte minst i fattiga länder. Detta avspeglas tydligast i Eritrea, där nästan var tredje vuxen är underviktig, och i Indien, där vart femte barn väger riskfyllt lite.

Visserligen har andelen underviktiga minskat under de senaste decennierna, men det finns fortfarande fler barn och unga i världen som väger för lite än som har kraftig övervikt. Det är dock i en mindre andel av världens länder det ser ut så, och bland vuxna är fetma betydligt mer vanligt förekommande än undervikt. Sammantaget innebär det att fetma blivit ett större problem än undervikt i många länder.

Guha Pradeepa, forskare vid Madras Diabetes Research Foundation och delaktig i studien, varnar för att både fetma och undernäring kan bli växande problem som en följd av klimatförändringar, covid-pandemin och kriget i Ukraina – skeenden som lett till ökad fattigdom och högre priser på näringsrika livsmedel. "För att skapa en hälsosammare värld behöver vi omfattande strategier för att hantera dessa utmaningar”, säger hon i ett pressmeddelande.

Fakta: Om studien

Studien, publicerad i Lancet, visar hur andelen med fetma respektive undervikt förändrats från 1990 till 2022.

Forskarna har använt sig av BMI, body mass index eller kroppsmasseindex.

I studien ingår data från 197 länder/regioner, motsvarande 99 procent av världens befolkning. Data från såväl barn som vuxna har studerats. Åldrarna på dem i gruppen barn och ungdomar är 5–19 år.

Siffror för Sverige:

Andel kvinnor med fetma: 14,0 procent (plats 163 i den globala rankningen. Nr 1, det vill säga högst andel kvinnor med fetma: Tonga)

Andel män med fetma: 17,2 procent (plats 121. Nr 1: American Samoa)

Andel flickor med fetma: 7,8 procent (plats 101. Nr 1: Niue)

Andel pojkar med fetma: 12,3 procent (plats 95. Nr 1: Niue)

Studien har genomförts av NCD Risk Factor Collaboration, ett globalt nätverk av hälsoforskare, i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO.

Källa: The Lancet