Stockholm - Ökade priser på drivmedel, el och mat eldar på inflationen som får oväntat stark skjuts uppåt.I juni var den 8,5 procent – den högsta siffran sedan juli 1991.

Inflationen enligt måttet KPIF steg från 7,2 procent i maj till 8,5 procent. Det var dessutom högre än marknadens förväntningar som låg på 8,1 procent, enligt en sammanställning från Bloomberg.

"Återverkningar för hushållen är att det kommer tuffare tider och högre räntor är att vänta", säger finansmarknadsminister Max Elger (S) i en kommentar till siffrorna i samband men en pressträff med regeringen.

[btx_image image_id="216003" link="/" position="center"][/btx_image]

Prishöjningarna är nu breda, konstaterar Statistiska centralbyrån (SCB).Priset på livsmedel, el och drivmedel påverkade inflationen i juni mest. Jämfört med samma period förra året har maten blivit drygt 11 procent dyrare.

"Matpriserna, inte minst, steg snabbt, ännu snabbare än prognosen", säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

Bland enskilda matvaror som ökat kraftigt i pris finns kaffe som enligt SCB:s mätningar ökat med nästan 50 procent sedan förra året. Utöver kaffe konstaterar SCB att bland annat kött, mjölk, ost, ägg, bröd och övriga spannmålsprodukter var det som ökade mest i pris.

Inte heller när det gäller elpriserna syntes någon lättnad enligt SCB, vilket bidrar till ökande boendekostnader för svenska hushåll.

"Även prishöjningar för möbler, hotell-och restaurangbesök, rekreations- och kulturella tjänster samt personlig hygien påverkade inflationstakten i juni", skriver SCB i pressmeddelandet.

Hushållens förmögenhet urholkas också via lägre börskurser och lägre bostadspriser, säger Isaksson. Sammantaget så kommer det här att kännas i plånboken.

"Det är en tuff tid som hushållen möter nu", säger han.Enligt Isaksson kommer Riksbanken antagligen att gå fram snabbt med två räntehöjningar på 0,5 procentenheter.

"För de som har lån så stiger ränteutgifterna troligen ganska snabbt nu", säger Isaksson.

Nordeas prognos är att Riksbanken höjer räntan med 50 punkter vid mötet i september, och med ytterligare 50 i november. Styrräntan landar enligt det scenariot på 1,75 procent vid årsskiftet.

Givet junis höga inflation och de breda prisuppgångarna finns dock risk för att riksbanken höjer räntan mer.

"Det finns risk att man höjer ännu mer och ännu snabbare", säger han och fortsätter:

"De kommande inflationsutfallen är väldigt avgörande".

[btx_image image_id="216021" link="/" position="center"][/btx_image]

När TT frågar finansmarknadsminister Elger om det spelar någon roll för priserna vad Riksbanken gör med räntan svarar han:

"Det tror jag absolut, framförallt när det gäller inflationsförväntningarna. Men de utfall vi betraktar just nu är i mångt och mycket frukter av utvecklingen i omvärlden. Det handlar om problem efter pandemin med underleverantörskedjor, det handlar om en amerikansk ekonomi som är på gränsen till överhettad, men också om också om kriget i Ukraina och dess återverkningar på råvarupriser".

Men det har väl inte Riksbanken något inflytande över?

"De höga utfall vi ser kommer inte att påverkas av deras (riksbankens höjningar) utan det handlar om att hålla inflationsförväntningarna på plats", säger Elger och syftar på inflationsmålet om 2 procent.

Inflationen kommer att fortsätta ligga på höga nivåer de kommande månaderna, bedömer Nordeas Torbjörn Ivarsson, men det finns tecken på lättnader framåt.

Dels handlar det om sjunkande råvarupriser, men också om och lägre transportkostnader från Sydostasien till USA och Europa.

"Det här är väldigt viktigt för inflationsutsikterna. Sen är det svårt att säga när det sipprar igenom till konsumentpriser".

"Men det talar för att inflationstrycket kan lätta senare i år", fortsätter Isaksson.

Samtidigt som de svenska siffrorna varnar EU-kommissionen i sin ekonomiska sommarprognos att inflationen i EU riskerar att nå "historiska höjder" under 2022.

För nästa år väntas en betydligt lägre tillväxt än i tidigare gissningar.

I EU som helhet tros på en tillväxt i år på 2,7 procent, följt av 1,5 procent nästa år. För 2023 innebär det en rejäl sänkning: 0,8 procentenheter lägre än vad EU-kommissionen siade om i sin vårprognos i maj.

För euroländerna är siffrorna ungefär likadana: 2,6 procents tillväxt 2022 och 1,4 procent 2023.

Vår tillväxtprognos har skrivits ner rejält för år 2023, konstaterar ekonomikommissionären Paolo Gentiloni på en presskonferens i Bryssel.

Boven i dramat: givetvis det fortsatta ryska krigandet i Ukraina och konsekvenserna av det.

"Rysslands oprovocerade invasion i Ukraina fortsätter att skicka chockvågor genom den globala ekonomin. Riskerna är kopplade till hur kriget utvecklas", säger Gentiloni.

Samtidigt fortsätter inflationen att stiga. I år till hela 8,3 procent i hela EU, och 7,6 procent i euroländerna. För nästa år väntas en inflation på 4,6 procent i hela EU och 4,0 i eurozonen.

Framför allt är det energi- och livsmedelspriserna som rusat iväg. Allra värst är läget i Östeuropa, inte minst i Baltikum där EU-kommissionen förutspår 17 procents inflation i Estland och Litauen i år och 15,5 procent i Lettland.

Ännu tuffare kan det bli om gasleveranserna från Ryssland stängs av helt.

"Den risken har nu blivit mer trolig, snarare än att bara vara ett hypotetiskt scenario. En storm är möjlig, men vi är inte där än", säger Gentiloni.

För Sverige tros på en tillväxt på 1,3 procent i år och futtiga 0,8 procent nästa år. Inflationen väntas ligga på 6,6 procent år 2022 och 3,6 procent år 2023.

Fakta: Det här blev dyrare i Sverige

Dyra drivmedel, livsmedel och dyr el bidrog mest till inflationsökningen i juni.

Livsmedelspriserna och alkoholfria drycker var i juni 11,2 procent dyrare, jämfört med samma period förra året. Mest har kött, ost, ägg samt bröd och andra spannmålsprodukter ökat i pris.

Elpriserna var i juni 39,8 procent högre än vad de var samma månad för ett år sedan. Om energiprodukter hade räknats bort från inflationstakten i juni hade KPIF hamnat på 6,1 procent förra månaden.

Drivmedelspriserna var i juni 54,2 procent högre jämfört med samma månad förra året.

 {
 "excerpt": "Ökade priser på drivmedel, el och mat eldar på inflationen som får oväntat stark skjuts uppåt. I juni var den 8,5 procent – den högsta siffran sedan juli 1991. Sammantaget så kommer det här att kännas i plånboken för svenskarna.",
 "creationDate": "2022-07-14",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/inflationen-rusar-hogsta-siffran-pa-over-30-ar/",
 "language": "sv",
 "categories": "Ekonomi",
 "media": "Bilder|Grafik",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2022/07/sdlaXTCexm98vU-nh-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}