Stockholm -- Sverige inför krav på covidtest för inkommande resenärer från Kina. Det tillfälliga kravet ska gälla från och med den 7 januari och tre veckor framåt.

"Smittan i Kina sprids med väldigt snabb hastighet", säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

Inreserestriktionerna innebär att resenärer från Kina ska kunna uppvisa ett negativt covidtest, oavsett om man är vaccinerad eller inte, enligt socialministern.

sdlEbV792ipCZg-nh.jpg

Runt 89 procent av befolkningen i den kinesiska provinsen Henan har smittats med covid-19, enligt Kan Quancheng, chef för provinsens hälsokommission. Henan är landets tredje mest folkrika provins och ligger i landets centrala delar. Om siffrorna stämmer skulle det innebära att runt 88,4 miljoner människor har smittats i provinsen, som har nära 100 miljoner invånare.

Testkravet gäller för vuxna och barn över tolv år. Svenska medborgare omfattas inte och det finns även vissa undantag för bland annat personer som har uppehållstillstånd i Sverige eller är varaktigt bosatta i EU.

Syftet uppges vara att fördröja att nya virusvarianter som potentiellt kan vara mer smittsamma och farliga tar sig in i Sverige och i förlängningen minska belastningen på sjukvården.

I veckan kom EU:s krishanteringsmekanism IPCR med ett uttalande där man "starkt uppmanar" EU:s medlemsländer att covidtesta inkommande resenärer från Kina.

Beskedet från IPCR är rådgivande och inte juridiskt bindande, och har tagits fram av experter från EU:s medlemsländer.

"Det vi kunnat konstatera är att situationen i Kina förändrats markant. Kina har meddelat att landet lyfter sina utreserestriktioner från och med den 8 januari, och det påverkar inresandet från Kina till EU", sade Eva Schultz, ordförande vid IPCR-mötet och svenskt ambassadråd i Bryssel.

Smittspridningen i Kina har ökat och när landet nu lättar på sina egna reserestriktioner stiger oron för att nya virusvarianter ska spridas.

"Även om vi är i en annan fas av pandemin betyder det inte att pandemin är över", säger socialminister Jakob Forssmed.

Folkhälsomyndighetens avdelningschef Sara Byfors säger att risken för att nya varianter uppstår i Kina är svårbedömd.

"Det finns en potential att nya virusvarianter uppstår där. Men troligast uppstår inte någon ny virusvariant i Kina, det här är en försiktighetsåtgärd för att vi inte vet".

De data som finns från Kina visar att det är ungefär samma varianter som cirkulerar där som här. En ny variant kan också uppstå var som helst, säger hon.

"Men data från Kina är fortsatt väldigt begränsade. Vi är väl medvetna om att det här inte förhindrar ny smitta, men det kan fördröja", säger hon.

Kraven gäller att inresande ska kunna uppvisa ett negativt test. Det kommer inte att att byggas upp teststationer på svenska flygplatser, enligt Forssmed.

Att Sverige inte väljer att kräva test från EU-medborgare som vistats i Kina och som potentiellt kan ha en pågående infektion beror på legala förutsättningar enligt Jakob Forssmed.

"Det handlar om vad som är möjligt, rimligt och proportionerligt att göra givet det lagliga stöd som finns", säger han.

Flera länder har tidigare meddelat att de ska införa krav på negativa covidtester, däribland Storbritannien, Frankrike och Spanien. Röster har därför höjts för att samordna på EU-nivå.

Effekten av kraven på negativt test kommer att bero på hur övriga EU-länder gör.

"Om bara Sverige inför testkrav har det en viss betydelse men det beror på vilka andra länder som väljer att införa kraven. Vissa är viktigare hubbar för flyg från Kina än andra", säger Sara Byfors.

sdlZQR2jNicLzI-nh.jpg

Socialminister Jakob Forssmed (KD) under pressträff med anledning av smittspridningen av covid-19 i Kina. Medverkar gör också Sara Byfors som är avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kina har hotat med att ”vidta motåtgärder”. Bland annat sade Mao Ning, talesperson för det kinesiska utrikesdepartementet, i ett uttalande att "Det här saknar vetenskaplig grund och vissa metoder är helt oacceptabla".

Kommer detta att påverka relationen mellan EU och Kina?

"Det är svårt att bedöma. Vi gör detta för att vi bedömer att det är en rimlig smittskyddsåtgärd. Det är delvis en konsekvens av att Kina inte är fullt så transparenta som jag tycker att man ska vara när det kommer till att dela med sig av data. Och Kina själva har haft liknande restriktioner mot omvärlden", säger Forssmed.

"Det är ingen markering mot att de inte är öppna men det är en konsekvens av att det inte delar med sig fullt av data".

EU:s smittskyddsmyndighet har sagt att de inte anser att testkrav från inresande behövs och bedömer att det är samma varianter som finns i Kina som reda sprids i Europa. Ni delar inte den bilden?

"Vi tar också fasta på den osäkerhet som finns och tar höjd för risken att nya varianter kan komma in", säger Forssmed.

Virusexperter som TT talat med är kritiska till att regeringens nya besked kring covidtestning av personer från Kina skulle ha en effekt."Man ska visa dådkraft", säger Björn Olsen, professor i infektionsmedicin, vid Uppsala universitet.

Ali Mirazimi, adjungerad professor och vaccinforskare vid Karolinska institutet i Solna, förstår att regeringen vill vidta försiktighetsåtgärder. Samtidigt menar han att åtgärderna inte kommer ha någon större effekt, då många svenskar har ett gott skydd mot eventuella nya varianter.

"Eftersom Kinas transparens kring smittspridningen är låg, så är man rädd för att det dyker upp en ny variant och att spridningen blir ännu värre än i dag. Men att en ny omikronvariant som beter sig annorlunda skulle komma in in i Sverige genom att kineser reser hit är väldigt låg", säger han.

Syftet med inresekraven är att fördröja nya virusvarianter och i förlängningen minska belastningen på sjukvården. Mirazimi är dock skeptiskt till att detta kommer funka.

"Man kan fördröja nya virusvarianter under en kort tid. Men då gäller det att alla européer gör på samma sätt. En kines kan åka till ett tredje land och smitta svenskar som är där. Dessutom har testerna en osäkerhetsfaktor, så det är inte säkert att man upptäcker en eventuell smitta".

Björn Olsen, professor i infektionsmedicin, är inne på samma linje.

"Man ska visa dådkraft. Det finns ingen logik. Kontrolleringen hade sitt syfte våren 2020, då var det massvis av provtagningar och testningar för att dämpa smittan. Men inte i dag när den cirkulerar totalt i samhället. Man borde satsa pengarna på något annat".

Olsen menar även han att det inte gör någon skillnad ifall vi kontrollerar folk vid gränsen.

"Även om det kommer hit folk som är sjuka så kommer det inte påverka smittspridningen. Vi kollar ju inte folk från andra länder", säger han.

Eftersom Kinas data över smittspridningen i dag är osäker, så är det svårt att veta vilka varianter av covid-19 som finns i landet. Olsen tycker att man istället bör sätta press på Kina för att få veta vilka varianter som cirkulerar. Samtidigt tror han inte att det utvecklats några nya varianter i landet.

"Jag tror att det är omikron. De har ju släppt sina gränser, så då borde vi märkt av ifall de haft nya varianter", säger Björn Olsen.

Fakta: Covid och resor

I fjol våras upphörde klassningen av covid-19 som en allmänfarlig sjukdom i Sverige. Den 1 april i fjol avskaffades pandemilagen som gav regeringen och myndigheter rätt att besluta om begränsningar för olika allmänna sammankomster.

Samtidigt upphörde inreseförbudet för resande till Sverige från länder utanför EU/EES upphör att gälla. Därmed krävdes inte längre något vaccinations- och testintyg för någon inresande till Sverige. Inreseförbudet infördes i mars 2020 för att minska spridningen av covid-19.

Från och med den 7 januari gäller att resenärer från Kina som inte är EU- eller EES-medborgare ska uppvisa ett negativt covidtest. Beslutet gäller till en början i tre veckor.

 {
 "excerpt": "Sverige inför krav på covidtest för inkommande resenärer från Kina. Det tillfälliga kravet ska gälla tre veckor framåt, och kommer efter att EU:s krishanteringsmekanism IPCR uppmanat EU:s medlemsländer att börja covidtesta inkommande resenärer från Kina.",
 "creationDate": "2023-01-05",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/krav-pa-negativt-covidtest-for-kinaresenarer/",
 "language": "sv",
 "categories": "Coronavirus|Nyheter",
 "media": "Bilder|Grafik|Videor",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2023/01/sdldRxjkNwqe2Y-nh-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}