Antalet sprängningar fortsätter att stiga. Fram till mitten av augusti har över 100 explosioner inträffat i Sverige i år. Nu ser 2023 ut att bli ett rekordår.

"Vi har under året sett en eskalering som är mycket oroväckande", säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Under den senaste tiden har det smällt på flera platser i Sverige: Norsborg i Stockholm, Nyköping, Kortedala och Olskroken i Göteborg.

I Göteborg, där explosionerna inträffade med bara tio minuters mellanrum, inleddes en så kallad särskild händelse inletts. Ett febrilt arbete pågår för att utreda detonationerna – och för att skapa trygghet. Detonationerna var riktade mot flerfamiljshus, vilket är vanligt förekommande. I andra fall har de varit riktade mot exempelvis restauranger.

"Sådana här händelser skapar såklart ett stort mått av oro bland de boende i området, så det är viktigt för oss att jobba trygghetsskapande", säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.

sdl3d4kdtX6uPU-nh.jpg

Antal sprängningar 2018–2023. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Explosionerna är bara de senaste exemplen på en oroväckande utveckling i Sverige. Enligt polisen hade 109 sprängningar inträffat fram till och med den 15 augusti i år. Det är betydligt fler än de 90 som noterades under hela fjolåret.

"Det är uppenbart att det här kommer bli ett bombfyllt år med ovanligt mycket sprängningar", säger Manne Gerell, docent vid Malmö universitet, som bland annat har studerat sprängningar.

sdlg-jJNRmU_YY-nh.jpg

Röjningsarbete pågår efter att en explosion inträffade i ett flerfamiljshus i centrala Norrköping i juli i år. En byggnad skadades och ett 30-tal hyresgäster drabbades. I explosionen fick boende, både vuxna och minst ett barn glassplitter på sig, men ingen person skadades allvarligt. Foto: Ali Lorestani / TT

2019 är det värsta året sedan polisen började föra statistik över antalet sprängningar för fem år sedan. Då inträffade 133 sprängningar – men den siffran ser ut att överstigas i år. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar eskaleringen för “mycket oroväckande” och sedan tidigare har regeringspartierna meddelat att straffrätten ska ses över i en utredning.

Tanken är skärpta straff och fler fängelsedomar bättre ska möta dagens grova brottslighet. För att stoppa sprängningarna krävs enligt justitieministern i första hand att man ringar in dem som utför dem.

"Det handlar om att veta vilka de är. Att kunna avlyssna dem i större utsträckning innan det finns en konkret brottsmisstanke för att kunna avvärja brottslighet innan en sprängning väl ägt rum", säger Gunnar Strömmer.

"Men också om att strypa tillförseln av komponenterna de använder för att konstruera sina bomber".

Sverige sticker ut

Jämfört med grannländer som Finland och Norge sticker Sverige ut i negativ bemärkelse. Förklaringarna till att det sprängs så mycket är flera, enligt Manne Gerell. En är att det rasar flera våldsamma konflikter mellan kriminella gäng.

Dessutom har gängen kompetens, vana och förmåga att använda sig av sprängmedel.

"I en del nätverk är det få personer som ligger bakom mycket av kompetensen. Får man bort dem skulle man kunna minska antalet sprängningar", säger Manne Gerell.

Fakta: Antalet sprängningar sedan 2018

2023 (fram till 15 augusti): 109

2022: 90

2021: 79

2020: 107

2019: 133

2018: 90

Källa: Polisen