Stockholm – Svenska hamnar är ett av naven i Europa för den omfattande kokainsmugglingen. Ibland bara som en anhalt. Tullverket ser tecken på att Sverige i allt högre grad utnyttjas som transitland för narkotika.

Sverige är en av huvuddestinationerna i Europa för kokainsmuggling. Av beslagen som görs i Guayaquil i Ecuador – den just nu viktigaste hamnen för sydamerikansk kokainexport enligt Europol – var Sverige det fjärde största tilltänkta mottagarlandet efter Belgien, Nederländerna och Tyskland.

Under 2022 stoppades sammanlagt över tre ton kokain i Ecuador som skulle till Helsingborgs hamn.

Även i Sverige är beslagen större än någonsin. Förra året stoppade tullen 822 kilo av den illegala drogen, mer än tre gånger så mycket som under 2021.

Ökningen kan delvis förklaras av det rekordbeslag på ett halvt ton kokain som gjordes i oktober i södra Stockholm. Om jättepartiet var ämnat för den svenska marknaden vill Åklagarmyndigheten, som fortfarande utreder fallet tillsammans med tullen, inte svara på.

"Utifrån hur stort beslaget var skulle man ju kunna dra vissa slutsatser, men jag kan inte gå in på några detaljer", säger åklagare Tove Kullberg.

Tullverkets-beslag-av-kokain.jpg

Tullverkets beslag av kokain. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Omfattningen på det kokain som tas både här och i Sydamerika är tydliga bevis på att Sverige används som transitland, anser tullen. Inte bara till de nordiska grannländerna, som man tidigare varit medvetna om, utan även söderut genom Europa.

"Det kokain vi har på den svenska marknaden kommer i huvudsak från Nederländerna. Där tar man in kokainet från Sydamerika och bunkrar det för den europeiska marknaden", säger Stefan Granath, chef för Tullverkets kontrollavdelning.

"Men nu ser vi hur väldigt stora mängder kommer till Sverige i containrar", säger han.Varje år förs omkring 100–150 ton narkotika in i Sverige, enligt polisens grova beräkningar. Hur mycket som transporteras vidare, och i vilken grad det ökat, kan tullen bara spekulera i.Stefan Granath tar bland annat upp en händelse från 2020 i Uddevalla hamn. Då lyckades Tullverket gripa tre män, alla albanska medborgare, på bar gärning efter att de grävt fram tre väskor med över 60 kilo kokain ur lastrummet på ett fartyg från Colombia (se bilden i topp).

"I den brottsutredande delen ser vi inte direkt kopplingen till vart kokainet skulle, som man annars gör. Helt plötsligt är det utländska människor som är där och hämtar det", säger Stefan Granath.

sdlcqxQ8mJVH40-nh.jpg

Vanligaste exportländerna från Sydamerika samt europeiska hamnar med största beslagen under 2021. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Att Sverige utnyttjas som genomfart kan ha flera förklaringar. En är att lasten aldrig kommer att kontrolleras lika noggrant när det sedan transporteras vidare, menar Stefan Granath.

"Man jobbar utifrån högriskländer. Vi vet var kokainet tillverkas, var cannabisen tillverkas och var heroinet tillverkas och då bevakar man de länderna och transportsätten mycket mer noggrant".För den svenska tullen försvåras arbetet av att direktlinjerna med Sydamerika är få. Någonstans längs en logistikkedja kan lasten kapas av den organiserade smugglingen.

"Då tvättar man containern genom att ta den till Sverige och sedan ner till Nederländerna. Då finns det ingen tullare som tittar på den, säger Stefan Granath.Från polisen stärktes bilden av Sverige som ett transitland när man fick tillgång till flera krypterade chattar.

Enligt Ted Esplund på Nationella operativa avdelningens underrättelseenhet gäller inte bara kokainsmuggling. Det finns exempel på illegala droger som sålts från Sverige via post så långväga som till Australien och USA.

"Jag kan inte säga att vi har varit helt blinda, men vi har inte sett det utan tänkt på Sverige som en slutdestination. Det är ett fenomen som vi behöver adressera", säger Ted Esplund.

 {
 "excerpt": "Sverige är en av huvuddestinationerna i Europa för kokainsmuggling, för vidare smuggling till andra länder. Av beslagen som görs i den viktigaste hamnen för sydamerikansk kokainexport var Sverige det fjärde största tilltänkta mottagarlandet efter Belgien, Nederländerna och Tyskland.",
 "creationDate": "2023-05-04",
 "permalink": "https://ednh.news/sv/sverige-utnyttjas-som-transitland-for-kokain/",
 "language": "sv",
 "categories": "Nyheter",
 "media": "Bilder|Grafik",
 "imageFeatured": "https://ednh.news/wp-content/uploads/2023/05/sdlEhUkGUC1Fqk-nh-scaled.jpg",
 "status": "publish",
 "authorId": "31",
 "author": "tt"
}